Neradni dani za vrijeme praznika

Univerzitet “Mediteran” Podgorica neće raditi u periodu od 1. januara do 11. januara

Odluku možete pogledati na sledećem linku.

Kategorija vijesti