Zdravstveno osiguranje

Univerzitet Mediteran ne obezbjeđuje studentima zdravstveno osiguranje po automatizmu. Studenti moraju imati sopstveno validno zdravstveno osigurnaje prije dolaska u Crnu Goru.

Osiguranici Republike Srbije koji se nalaze u Crnoj Gori radi školovanja i studiranja (đaci i studenti)

Osigurana lica Srbije koja se nalaze Crnoj Gori radi školovanja i studiranja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

U slučaju bolničkog liječenja i davanja veće vrijednosti, potrebna je saglasnost nadležne filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije, izuzev u hitnim slučajevima.

Sporazumom o socijalnom osiguranju zaključenom između Crne Gore i Republike Srbije predviđen je poseban obrazac SRB/MNE-111B, odnosno Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica iz Srbije koja se nalaze u Crnoj Gori radi školovanja i studiranja.

Potvrdu izdaje nadležna filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije.

Potvrda se predaje odnosno dostavlja, organizacionoj jedinici Fonda Crne Gore, u mjestu boravka odnosno studiranja.

preuzeto sa sajta Fonda za zdravstveno osigurane Crne Gore

 

Kategorija vijesti