Viza

Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak  stranaca u Crnoj Gori propisani  Zakonom o strancima, “Službeni list CG”, br. 82/08, (možete preuzeti u sekciji Biblioteka )

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Uredbom o viznom režimu, „Službeni list CG“, br. 18/09, ( možete preuzeti u sekciji Biblioteka )

Viza ne predstavlja odobrenje za rad u Crnoj Gori. Licu koje namjerava da radi u Crnoj Gori mora dobiti odobrenje privremenog boravka radi zapošljavanja ili sezonskog rada, a na osnovu prethodno izdate radne dozvole.


Postupak za izdavanje vize

Zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi lično, na posebnom obrascu . Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora lično podnijeti zahtjev za izdavanje vize, ali mora lično da se odazove na poziv diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva.

Za stranca koji je maloljetan, odnosno poslovno nesposposoban, zahtjev podnosi roditelj, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje vize stranac je, zavisno od vrste vize koju traži, dužan da priloži :

  • važeću putnu ispravu –  rok važenja putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka važenja vize
  • jednu fotografiju u boji, veličine 35 x 45 mm,,
  • dokaz o svrsi boravka u Crnoj Gori (pozivno odnosno garantno pismo pravne ili fizičke osobe iz Crne Gore),
  • dokaz o osiguranom smještaju (potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja),
  • dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za troškove izdržavanja tokom boravka u  Crnoj Gori, kao i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu (gotovina, čekovi, potvrda sredstvima na bankovnom računu),
  • dokaz o sredstvu putovanja ili namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu (povratna putna karta, saobraćajna i vozačka dozvola),
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
  • dokaz o uplati konzularne takse
  • druge dokaze na osnovu kojih se može cijeniti opravdanost zahtjeva za izdavanje vize.

Detaljnije o proceduri izdavanja viza vidjeti u dokumentu Pravilnik o vizama i viznim obrascima (možete preuzeti u sekciji Biblioteka )


Obrazac zahtjeva za izdavanje vize

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu propisanom odredbama člana 5  Pravilnika o vizama i viznim obrascima (“Službeni list CG” br. 64/09).

Obrazac zahtjeva može se otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format):

Kategorija vijesti