Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike PROGRAMA STUDENTSKOG LIDERSTVA

Odabrani studenti/kinje će proći intenzivan program obuke koji čini kombinacija predavanja, radionica, projekcija filmova, vježbi i simulacija.

Cilj Programa studentskog liderstva je da osnaži liderske i aktivističke potencijale studenata/kinja koji bi doprinijeli rješavanju problema koji postoje u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, a fokusirajući se oblasti korupcije u obrazovanju, aktivnog građanstva, primjenu Bolonjske deklaracije, evropske vrijednosti i koncepte u sistemu visokog obrazovanja.

Program studentskog liderstva je otvoren za studente/kinje Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta za državne i evropske studije. Program je besplatan jer CGO, uz podršku donatora i partnera, snosi troškove putovanja, hrane, smještaja, organizacije nastave i drugih aktivnosti vezanih za program, uz obavezu odabranih učesnika/ca Programa da pohađaju minumum od 80% nastave.

Ako ste ambiciozni, vrijedni i spremni da svojim znanjem, energijom i liderskim kapacitetom pomognete u prevladavanju nekih od najvećih izazova u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori, prijavite se!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom (CV) i motivacionim pismom najkasnije do 20. oktobra 2015. na e-mail adresu info@cgo-cce.org uz naznaku “Za Program studentskog liderstva

Za sve dodatne informacije pozovite 020/665 112 ili posjetite CGO u Njegoševoj 36, I sprat, Podgorica.

Kategorija vijesti