KA1

KA1 – Akademska mobilnost studenata i zaposlenih na ustanovama visokog obrazovanja

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Crne Gore  mogu da prijave projekte za razmjenu studenata, nastavnika i administrativnog osoblja.

Visokoškolske institucije iz Crne Gore koje žele da učestvuju u projektima Erasmus+ za mobilnost, za sada, ne moraju da posjeduju Erasmus povelju (Ersamus Charter – ECHE).

Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore (kao partnerske zemlje) treba da sklope ugovor sa institucijama iz zemalja Evropske unije (programske zemlje) kako bi konkurisale za razmjene studenata i osoblja može se preuzeti sa sajta eacea.ec.europa.eu/

Studenti i nastavno osoblje ne mogu samostalno da podnose prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erasmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erasmus+.

KA1 – Zajednički master programi

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa ustanovama visokog obrazovanja iz zemalja Evropske unije.

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ visokoškolske institucije iz Crne Gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama iz zemalja Evropske unije.

Ključna aktivnost 1 programa Erazmus+ pruža šanse državljanima Crne Gore da dobiju stipendije za zajedničke master studije, pod uslovom da se prijave za određene master programe čiji se spisak nalazi na sajtu Izvršne agencije EACEA (raniji master programi Erazmus Mundus).

Studenti i nastavno osoblje ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erasmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erasmus+.

Visokoškolske institucije iz Crne Gore koje žele da učestvuju u projektima Erasmus+ za sada ne moraju da poseduju Erasmus povelju za visoko obrazovanje.

Više detalja o prijavi projekata za zajedničke master programe nalazi se na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

Kategorija vijesti