ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

 • obrazovanje,
 • mladi i
 • sport.

U najširem smislu, program Erasmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

 • unaprijediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
 • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
 • osnažiti vezu obrazovanja sa svijetom rada,
 • stvoriti dodatne vrijednosti za evropski prostor obrazovanja,
 • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erasmus+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erazmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namenjena programu za cio period iznose 14,7 milijardi eura.

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 – learning mobility of individuals)
 • Ključna aktivnost 2 – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
 • Ključna aktivnost 3 – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key action 3 – Support for policy reform) i dva posebna dijela: Žan Mone, Sport

Institucije koje imaju pravo učešća u projektima Erasmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (to mogu da budu zemlje koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, među njima je i Crna Gora, ali i sve druge zemlje svijeta).

Erasmus+ je naslijedio i objedinio četiri programa u kojima je Crna Gora učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erasmus Mundus, Program za cjeloživotno učenje i program Mladi u akciji. Neki od projekata ova četiri programa se još uvek sprovode.

Za sprovođenje programa Erasmus+ nadležne su:

Za promovisanje i sprovođenje programa Erasmus+ u Crnoj Gori, u oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori (www.neomontenegro.ac.me).

ERASMUS + Programme guideline možete pogledati na sledećem linku.

Dio programa Erasmus+ su i internet portali za saradnju o oblasti obrazovanja i mladih, u sastavu ključne aktivnosti 2.

Kategorija vijesti ,