Sajam mladih pronalazača

Na ovogodišnjem 5. Sajmu mladih pronalazača Crne Gore u takmičarskom dijelu sa svojim inovativnim rješenjima predstaviće se 18 timova, iz 9 srednjih stručnih škola i jedne gimnazije, dok je revijalni dio ove godine rezervisan za nešto starije i u njemu će se predstaviti 6 timova, 2 tima studenata sa Elektrotehničkog fakulteta, 2 tima studenata sa Mašinskog fakulteta, ali i dvije firme.

Ove godine u takmičarskom dijelu najviše ćemo imati priliku da vidimo inovativna rješenja iz oblasti elektrotehnike, programiranja i očuvanja životne sredine, dok će u revijalnom dijelu u velikoj mjeri biti zastupljena mehatronika tj. robotika.

U okviru ovog sajma učenici i studenti predstavljaju inovacije i pronalaske koji su originalni, imaju potencijal za široko korišćenje, koji su praktični za upotrebu, laki za proizvodnju, pristupačni i tržišno opravdani. Za izradu takvih inovacija koristi se znanje iz matematike, mehanike, elektronike, mehatronike, kompjuterskih nauka, ali i hemije, biologije i sličnih disciplina. Inovacije mogu biti i jednostavne i komplikovane, sve do mjere do koje su učesnici sposobni da ih izrade. Iznad svega, inovacije moraju biti izrađene od strane samih učenika ili studenata, uz pomoć njihovih mentora.

Cilj ovog projekta jeste motivacija mladih ljudi koji se bave naukom, da realizuju svoje ideje, rješenja i inovacije, kako bi sjutra dali dodatni impuls na putu razvoja.

U ISČEKIVANJU 5 SAJMA MLADIH PRONALAZAČA – BUDITE INVENTIVNI !

Kategorija vijesti