Potpisan sporazum o saradnji Univerziteta Mediteran Podgorica i MUP-a Crne Gore

Sporazum podrazumijeva mogućnost zajedničkog rada u okviru jačanja kapaciteta MUP-a na polju sajber kriminala, pomoć na definisanju pravne regulative iz oblasti sajber kriminala, zajedničko organizovanje i učešće na seminarima i drugim stručnim konferencijama, obezbjeđenje specijalističkih kurseva za potrebe MUP-a (Microsoft, Oracle, CISCO, ECDL, SPSS…)”, stoji u saopštenju.

Dvije insitucije zajedno će raditi na održavanju namjenski specjalističkih obuka iz oblasti IT Sigurnosti, Digitalne forenzike, Visokotehnološkog kriminala te revizije informacionih sistema.

Radiće se i na polju međunarodne saradnje iz oblasti sajber kriminala, u naučno–istraživačkim  projektima, pružanju usluga organizacije kurseva stranih jezika, te pružanju usluga iznajmljivanja računarskih sala i prateće opreme.

Ovaj Sporazum se zaključuje na vrijeme od pet godina. Ugovor su potpisali ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i prof. Dr Nenad Vukotić u ime Univerziteta Mediteran.

Kategorija vijesti