KONKURS za idejno rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona na svjetskoj izložbi EXPO – Milano 2015

 

Otpočinjanje konkursne aktivnosti smatra se danom objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, 7. marta 2014. godine.

Rok za postavljanje pitanja u vezi sa Konkursom je deset  dana od dana objavljivanja. Pitanja se mogu postavljati putem mail adrese: expo2015@pkcg.org

Učesnici Konkursa, treba da dostave propisano upakovane radove do 7. maja 2014. godine do 12 sati u Kancelariju Crne Gore za Expo – Milano 2015, ulica Jovana Tomaševića 9/5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora, a ako se radovi upućuju  poštom relevantan je žig pošte 30.04.2014 do 12 sati.

• Prva nagrada 5.000,00 €
• Druga nagrada 2.000,00 €
• Treća nagrada 1.000,00 €

Raspisivač konkursa: KANCELARIJA CRNE GORE ZA EXPO-MILANO 2015
Adresa: Ulica Jovana Tomaševića 9/5, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 241 050
e-mail: expo2015@pkcg.org

Kategorija vijesti