2014 AMCHAM PROGRAM STAŽIRANJA – Poziv studentima za učestvovanje

Ove godine, obezbijedili smo 21 poziciju u nekoj jednoj od kompanija – članica, učesnica u ovom Programu. Kompanije – članice AmCham Montenegro, koje će uzeti učešće u ovogodišnjem Programu su: Ernst & Young, Telenor, McCANN Podgorica, Crnogorski Telekom, Telemont, Represent Communications, Hypo Alpe Adria Banka, Čikom, Gintasmont-Ramada, Uniqa osiguranje, Societe Generale Montenegro i Pivara Trebjesa.

Program stažiranja počinje u petak, 11. aprila i traje do petka, 11. jula 2014. godine.

Pozivamo studente sledećih fakulteta Univerziteta „Mediteran” da se prijave: Fakultet za poslovne studije, Pravni fakultet, Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za strane jezike (Poslovni engleski jezik), Fakultet vizuelnih umjetnosti (grafički dizajn).

Minimum kriterijuma koje moraju da zadovoljavati studenti – kandidati za Program stažiranja:

  • Za Program stažiranja mogu aplicirati samo studenti završne godine studija na univerzitetskoj jedinici Univerziteta;
  • Odlično znanje engleskog jezika (pisanog i govornog);
  • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • Ostale vještine i sposobnosti, kao i motivisanost, kreativnost i preduzetnički duh će takođe biti uzete u obzir prilikom donošenja odluke.

Potrebno je da svaki od kandidata dostavi sledeću dokumentaciju, kako bi se prijavio za Program stažiranja:

  • Ažuriran CV, koji uključuje kontakt informacije (ime, prezime, e-mail adresu i broj mobilnog telefona)
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta/Univerziteta da je student redovno upisan na završnoj godini studija i da je u stanju da završi studije do juna 2014. godine
  • Potvrdu od strane matičnog fakulteta/Univerziteta o završenoj godini studija sa pregledom svih položenih ispita i sa prosječnom ocjenom postignutom na prethodnoj godini studija.
  • Motivaciono pismo (max 2000 karaktera), na engleskom jeziku, u kojem će objasniti glavne razloge i motive svog prijavljivanja, svoja očekivanja i eventualne želje u pogledu određene oblasti od posebnog interesovanja.

Molimo sve kandidate da pošalju aplikacije na e-mail adresu internship@amcham.me. Rok za prijavu studenata za učešće u Programu stažiranja je do 12:00 u četvrtak, 27. marta 2014. godine.

NAPOMENA: Aplikacije koje nisu kompletne ili su poslate nakon isteka roka za prijavu učešća, neće biti razmatrane.

Kategorija vijesti