Odbrana magistarskog rada kandidata Dražena Kneževića

Kandidat Dražen Knežević braniće magistarski rad na temu “Finansijski instrumenti sa posebnim osvrtom na rizike u bankarstvu”, dana 28. septembra 2020. sa početkom u 11h (svečana sala Univerziteta Mediteran)

Kategorija vijesti