Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Jova Rabrenovića

  • Prof. dr Radislav Jovović, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Dejan Erić, mentor,
  • Prof. dr Marija Janković, član komisije.
Kategorija vijesti