Prezentacija projekta DIGITCRESHE na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

U petak, 21. juna na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica, doc. dr Tamara Jovović, prodekanka Fakulteta za strane jezike, prezentovala je kolegama projekat DIGITCHRESHE – “Digitalna transformacija u obrazovanju, u zemljama Zapadnog Balkana/ “Digital Transformation in the Western Balkans Education” i aktivnosti koje su sprovedene u prethodnom, jednogodišnjem periodu, a koje su uključivale, radne sastanke konzorcijuma u Portu i Banja Luci, a takođe i pripremu Analize stanja u kulturnim i kreativnim industrijama u Crnoj Gori i njenu prezentaciju na Univerzitetu u Tirani.

Osim bližeg upoznavanja sa istraživanjem obavljenim u polju kreativnih industrija, koje su profesorke Univerziteta “Mediteran” Podgorica radile u partnerstvu sa Arhitektonskim fakultetom UCG, dr Jovović je takođe obavijestila koleginice i kolege o budućim programskim aktivnostima koje podrazumijevaju radne sastanke i radionice planirane na Univerzitetu u Tesaliji, Grčka u julu, Univerzitetu primijenjenih nauka u Dortmundu u oktobru i na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica u novembru 2024.godine.
Prezentaciji projekta su prisustvovale koleginice i kolege sa Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Fakulteta za strane jezike i predstavnici rektorata Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Projekat DIGICRESHE je jedan od šest Erasmus projekata koje sprovodi naš univerzitet od januara 2023.godine i jedan od pet koji se proizvode u okviru CBHE Erasmus poziva.

Kategorija vijesti ,