Predstavnici IES Abastos u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

Direktor škole visokog obrazovanja IES Abastos iz Valensije i IT profesor Joaquín Rafael Martin Coné, sekretar škole, Rafael Perez Dasí i ekspertkinja iz odjeljenja za trgovinu i marketing, Sonia Bertomeu Salinas, borave u radnoj posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgorica u periodu od 17 do 21. juna, posredstvom Intercon konzorcijuma iz Španije, sa kojim je naš univerzitet, otpočeo saradnju tekuće akademske godine.

Tokom posjete, kolege iz Španije su imali seriju sastanaka sa predstavnicima akademskog kadra Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Kancelarije za međunarodnu saradnju. Posebnu važnost predstavljaju sastanci sa dekankom Fakulteta za informacione tehnologije, prof. dr Majom Delibašić, prof. dr Silvanom Đurašević, dekankom Fakulteta za turizam i prorektorkom za međunarodnu saradnju prof. dr Marijom Janković na kojima su detaljnije razmatrani načini osnaživanja saradnje i pronalaženje novih oblika razmjene znanja, iskustva, akademskog i administrativnog kadra, kao i veće uključivanje studenata u programe razmjene.

Pomenuta posjeta je drugi po redu susret naših profesora sa predstavnicima iz Valensije ovog semestra, s obzirom da je u maju, delegacija od četiri člana Univerziteta “Mediteran” Podgorica boravila u posjeti IES Abastos, među kojima je bila i prof. dr Silvana Đurašević.

Kategorija vijesti ,