mr Nataša Kraljević, doktorandkinja, predavač na Fakultetu vizuelnih umjetnosti i šefica IRO, Univerziteta „Mediteran“ Podgorica boraviće u maju u Ljubljani

Kao dio istraživačko-naučnog tima u dvogodišnjem bilaternalnom projektu Crne Gore i Slovenije (2023-24) „Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma Crne Gore i Slovenije u post COVID periodu“ koji sprovode timovi Univerziteta „Mediteran“ Podgorica i Fakultet za uporabne i družbene studije iz Slovenije, Kraljević će boraviti u Ljubljani, tokom mjeseca maja, na poziv slovenačkog tima. Cilj boravka je završna faza prethodnog empirijskog rada, studija slučaja dvije zemlje i strukturisanih intervjua s donosiocima odluka u turizmu i kulturi dvije zemlje, koji će se zajedničkom djleatnoću objediniti u finalni materijal.

Pored koleginice Kraljević, crnogorski tim čine prof. dr Darko Lacmanović i mr Aleksandra Govedarica, dok slovenački tim čine profesori dr Andrej Raspor, dr Predrag Ljubotina, dr Urša Lamut i Bojan Rojko.

Projekat istraživanja primjene kreativnih industrija u turizmu, posebno u destinacijama ruralnog turizma predmet je interesovanja poslovne i akademske zajednice a pomenuti bilateralni projekat je podržan programom naučno-tehnološke saradnje između Vlada Crne Gore i Republike Slovenije za 2023/24. godinu.

Kategorija vijesti ,