MOGUĆNOST IZUČAVANJA KINESKOG JEZIKA

Ambasada NR Kine u Crnoj Gori Vam izražava svoje poštovanje i koristi priliku da Vas informiše da je pokrenut program online nastave kineskog jezika u organizaciji Centra za saradnju i razmjenu u oblasti kineskog i stranih jezika pri Ministarstvu prosvjete Narodne Republike Kine.
Online nastava kineskog jezika će se odvijati na engleskom jeziku, na kojem će takođe biti i sav nastavni materijal.

Nastava se može pratiti u grupama u prostorijama Vaše škole/fakulteta ili je svi zainteresovani učenici/ studenti i nastavni kadar mogu pratiti individualno od kuće. Molimo Vas za preliminarne informacije da li postoji interesovanje za učenjem kineskog jezika, bilo u grupama, bilo na individualnom planu, tako što ćete popuniti aplikacioni formular i vratiti nam ga najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Molimo Vas da popunjen obrazac dostavite na mejl adresu: marina.perusko@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,