Istraživački projekat Univerziteta “Mediteran” Podgorica predstavljen na konferenciji u Sloveniji

Na XVI Slovenačkoj konferenciji za društvene nauke sa temom “Krize i mehanizmi podrške socijalnim transformacijama” koju organizuje Fakultet za uporabne društvene studije u Novoj Gorici u okviru projekta Žan Mone 26 i 27. X 2023.godine, predstavljen je projekat “Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma u post COVID periodu (studija slučaja: Slovenija i Crna Gora”).

U pitanju je bilateralni projekat nastao partnerstvom Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorici, jednog od trideset bilateralnih projekata koje finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i nadležno ministarstvo Slovenije.

Ispred tima projekta, koji čine: prof. dr Andrej Raspor i prof. dr Predrag Ljubotina (FUDŠ), prorektor za nastavu i profesor na Fakultetu za turizam, dr Darko Lacmanović, šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi FVU/FEB, mr Nataša Kraljević i magistrandkinja Aleksandra Govedarica (Univerzitet “Mediteran” Podgorica), koleginica Kraljević je online učešćem prezentovala dosadašnje rezultate projekta i upoznala javnost sa aktivnostima planiranim za drugu godinu projekta.

Konferencija je bila organizovana na engleskom jeziku, a okuplila je do pedeset profesora, istraživača i predavača iz Slovenije i inostranstva.

Više o programu konferencije temama i učesnicima pogledajte na linku u nastavku: https://www.fuds.si/en/research/conference-sssc/

Kategorija vijesti ,