Univerzitet u Leonu (Španija) objavio poziv za Erasmus+ program razmjene za studente osnovnih i doktorskih studija Univerziteta „Mediteran“ Podgorica za akademsku 2023-24.godinu

U sklopu ERASMUS+ programa kreditne mobilnosti, Univerzitet u Leonu je omogućio tri (3) stipendije za studente našeg univerziteta na osnovnim I doktorskim studijama.

Programi dostupni ovim pozivom možete naći na linku: https://www.unileon.es/internacional/estudiantes/movilidad-internacional-entrantes/oferta-academica

Zainteresovani  kandidati treba da dostave:

  • Uvjerenje o položenim ispitima;
  • Kopiju pasoša;
  • Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (Najmanje B1 nivo engleskog i/ili španskog);
  • Prijavni formular

Dokumenta se dostavljaju u Kancelariju za međunarodnu saradnju, kao I na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Krajnji rok za prijavu je 5. Novembar 2023. do 11h. Aplikacije prijavljene posle navedenog roka neće biti razmatrane. Studenti koji su već učestvovali u Erasmus+ mobilnosti to moraju navesti u prijavi.

Dodatne informacije o programu možete dobiti putem mejla: uleeka@unileon.es

Kategorija vijesti ,