Mark Brnovic održao predavanje na Univerzitetu “Mediteran” Podogrica

Doskorašnji Glavni državni tužilac Arizone u dva mandata (2015 i 2018), Mark Brnović, održao je gostujuće predavanje na Univerzitetu „Mediteran“ Podgorica, na temu “The rule of law and economic development in Montenegro”. Brnović se na početku svog obraćanja studentima zahvalio na njihovom prisustvu, istakavši da u Crnu Goru često dolazi i da se u njoj osjeća “kao u svojoj kući”.

Brnović je započeo svoje predavanje ističući potencijale koje Crna Gora posjeduje, ne samo kada je turizam u pitanju, već i one, koji se odnose na proizvodnju energije, organske hrane, proizvodnju vina, nabrajajući sektore na koje se važno fokusirati I koje je potrebno  snažnije razvijati. Istakao je, da je za ekonomski razvoj zemlje, pored njenih prirodnih bogatstava, posebno važna  pravna sigurnost i vladavina prava, kao  i dobro regulisana imovinskih prava, sa čime se, kako je objasnio, Crna Gora i dalje bori.

Vladavina prava, je po mišljenju Brnovića, konzistentnost u primjeni prava i jednakost pred zakonom u kojem, kako je objasnio “nije moguće da se jedan set zakona, odnosi na jednu, a drugi, na drugu  grupu ljudi”, te da uređen sistem znači i siguran sistem za svakog pojedinca. Istakao je važnost političkih sloboda i tijesnu vezu sa imovinskim pravima, smatrajući da ona zajedno predstavljaju fundament ili osnovu slobodnog društva, iz kojih izvire, cijeli niz  ostalih prava, zaključivši da bolji ekonomski razvoj I uspješniji ekonomski rezultat se ostvaruje boljom zaštitom imovinskih, odnosno vlasničkih prava.

Kao još jednu važnu kariku za  razvoj Crne Gore naveo je nezavisno sudstvo, na kojem bi “političari trebali da insistiraju, a građani da zahtijevaju”, jer kako dalje objašnjava, samo uz pomoć nezavisnih sudija, spremnih da poštuju slovo zakona, može se govoriti o uspostavljanju vladavine prava i izrgradnji pravno snažne države.

Nakon predavanja, uslijedila je dinamična diskusija u kojoj su studenti i profesori postavljali pitanja, a teme o kojima se razgovaralo varirale su od upoređivanja pravnog sistema u Crnoj Gori i SADu, do aktuelnih političkih pitanja važnih za obje zemlje.

Nakon predavanja, gospodina Brnovića je u svom kabinetu primio rektor Univerziteta “Mediteran”, prof. dr Savo Makrović, uz prisustvo dekana Pravnog fakulteta prof. dr Srđe Božovića i prof. dr Milene Kavarić, prodekanke Pravnog fakulteta, Univerziteta Mediteran Podgorica.

 

Kategorija vijesti ,