REKTOR UNIVERZITETA MEDITERAN UČESTVOVAO NA REGIONALNOM EKONOMSKOM FORUMU

Dana 14. i 15. septembra 2023. godine u Peći održan je Regionalni ekonomski forum u organizaciji Univerziteta Hadži Zeka iz Peći, Ministarstva prosvjete i Ministarstva regionalnog razvoja.
Kao član ovog foruma učestvovao je prof dr Savo Marković , rektor Univerziteta Mediteran iz Podgorice.

Forum je održan u tri sesije.U prvoj sesiji Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo prosvjete predstavili su strateški okvir za regionalni ekonomski razvoj i istakli ulogu visokoškolskih ustanova. U drugoj sesiji, vezanoj za visokoškolske ustanove i ekonomski razvoj predstavljeni su naučni radovi sa lokalnih i regionalnih univerziteta.U trećoj sesiji predstavljena je saradnja univerziteta zemlje i zemalja regiona sa opštinama i privrednicima.

Kategorija vijesti ,