OBAVJEŠTENJE O IZBORU STUDENATA UNIVERZITETA CRNE GORE, UNIVERZITETA MEDITERAN I UNIVERZITETA DONJA GORICA KOJI ĆE UČESTVOVATI U RADNIM TIMOVIMA ZA IZRADU VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA

Na osnovu Konkursa za učešće u radnim timovima za izradu predloga vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, raspisanog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, koji je trajao od 4. do 21. avgusta 2023. godine, za učešće u radnim timovima izabrani su sljedeći studenti:

Univerzitet Crne Gore:

 1. Aleksandra Drecun, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje;
 2. Miloš Nikolić, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje;
 3. Biljana Popovic, Fakultet političkih nauka;
 4. Stefan Raičević, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje.

Univerzitet Mediteran:

 1. Aleksandra Popović, Fakultet za ekonomiju i biznis;
 2. Jevrem Bojović, Fakultet vizuelnih umjetnosti;
 3. Filip Perović, Fakultet vizuelnih umjetnosti;
 4. Nina Kekić, Fakultet vizuelnih umjetnosti;
 5. Luka Džarić, Fakultet vizuelnih umjetnosti.

Univerzitet Donja Gorica:

 1. Gordana Vojinović, Fakultet za dizajn i multimediju;
 2. Martina Camaj, Fakultet za dizajn i multimediju;
 3. Slađana Gutović, Fakultet za dizajn i multimediju;
 4. Ardijan Gojcaj, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis;
 5. Todor Mitrović, Fakultet umjetnosti;
 6. Maja Adzić, Fakultet za dizajn i multimediju;
 7. Tamara Stanić, Fakultet za dizajn i multimediju;
 8. Ena Čekić, Fakultet za dizajn i multimediju.
Kategorija vijesti