PREDAVANJE PROF. DR TRIPKA DRAGANIĆA NA TEMU: “Uticaj akademskog integriteta na znanje studenata”

U cilju jačanja akademskog integriteta i morala, u organizaciji Etičkog odbora Univerziteta “Mediteran” Podgorica, prof. dr Tripko Draganić održaće predavanje na temu: “Uticaj akademskog integriteta na znanje studenata”.

Predavanje će biti održano dana 27.06.2023. godine sa početkom u 12:00 časova, sala 102 Univerziteta.

Kategorija vijesti