Istraživači Univerziteta “Mediteran” Podgorica u posjeti Ambasadi Azerbejdžana u Crnoj Gori

Na osnovu ranije uspostavljene saradnje Univerziteta Mediteran i Ambasade Azerbejdžana, doktorandi, Nataša Kraljević i Danka Stijepović i magistrandi Mima Čvorović i Andrija Mirović, posjetili su danas Ambasadu, u svojstvu kandidata za istraživačku stipendiju, koju je Ambasada Azerbejdžana omogućila našem univerzitetu.

Prilikom posjete, šef misije gdin Azad Navhiyev i konzul, gdin Emin Nadirov, primili su kandidate i razgovarali o temama koje su predmet istraživanja.

Pomenuta prilika je samo jedna u nizu zajedničkih aktivnost, planiranih ozmeđu Univerziteta Mediteran i Ambasade Azerbejdžana.

U skladu sa horizontalnim programom saradnje sa diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, intenzivno radi na ojačavanju obrazovnih i kulturnih veza sa univerzitetima i institucijama širom svijeta, sve u cilju stvaranja boljih mogućnosti za studente.

Univerzitet Mediteran Podgorica – mjesto gdje se znanjem gradi budućnost!

Kategorija vijesti ,