Posebno izdanje časopisa Folia Linguistica et Litteraria – LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES – TRENDS AND PERSPECTIVES

U okviru Erasmus+ projekta ReFLAME, na kojem je Fakultet za strane jezike Univerziteta “Mediteran” jedan od domaćih partnera, objavljeno je posebno izdanje časopisa Folia Linguistica et Litteraria s radovima o tendecijama i perspektivama predavanja jezika struke.

Elektronska verzija časopisa je pristupačna na https://www.folia.ucg.ac.me/arhiva42.html

Kategorija vijesti ,