ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U VALJADOLIDU

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja (akademsko i administrativno osoblje) sa univerzitetom u Valjadolidu, u Španiji, u akademskoj 2021/2022. godini.

Broj stipendija – do 8

8 stipendija za kurs španskog jezika (akademsko i administrativno osoblje)

Period mobilnosti: Ljetnji semestar 2020/2021. Mobilnost će biti realizovana između aprila i jula 2023. godine

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Neophodna dokumentacija:

  • CV na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA, kao i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 20. Januar 2023. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,