UČEŠĆE NA RADIONICI O EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA

Juče je je u hotelu Voco održana radionica na temu: Ekonomsko osnaženje žena kroz besplatnu pravnu pomoć u Crnoj Gori.

Radionica je održana u okviru projekta Legal Reform for Economic Development in the Western Balkans. Projekat je podržan od strane Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Radionici su u ime Univerziteta Mediteran prisustvovali: Doc.dr Milena Kavaric, prodekanica Pravnog fakulteta, mr Ivana Nikolić, VD generalnog sekretara Univerziteta Mediteran i Ivana Mijatović, pravna služba Univerziteta.

Radionicu je vodio profesor Međunarodnog javnog prava, prof.dr Miloš Vukčević.

Kategorija vijesti ,