OBJAVLJEN PRVI KRATKI PROFIL O KULTURNIM POLITIKAMA U CRNOJ GORI – CCPT

Prvi kratki profil o kulturnim politikama u Crnoj Goru je objavljen u petak 11. novembra 2022.godine i dostupan je na web stranici Compendium Cultural Policies & Trends. Izvještaj je nastao kao rezultat članstva naše zemlje u asocijaciji , a pripremila ga je ekspertkinja u asocijaciji i naša koleginica sa Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mr Nataša Kraljević.

Prvi kratki profil je dokument koji pokriva period do septembra 2022.godine, a koji će se periodično dopunjavati kako se okolnosti u sektoru kulture budu mijenjale. Takođe “kratki profil” predstavlja samo prvi pregled stanja i služiće kao osnov za pripremu sveobuhvatnog profila u sljedećoj godini.

Podsjećanja radi, članstvo u evropskoj asocijaciji CCPT inicirao je Univerzitet “Mediteran” Podgorica i stekao ga u maju 2022. godine. Ovim članstvom, Crna Gora je postala 44. članica Compendium Cultural Policies & Trends.

LINK DO VIJESTI

Kategorija vijesti