Univerzitet “Mediteran” Podgorica u još jednom EU projektu

Povodom učešća Univerziteta “Mediteran” Podgorica, Fakulteta za ekonomiju i biznis u EU projektu SPINAKER – intenzivni međunarodni obrazovni program” koji sprovodi Fakultet za organizaciju i menadžment, Univerziteta tehnologije u Lođu (Poljska), u petak 14. 10 Univerzitet “Mediteran” Podgorica posjetili su kolege sa pomenutok fakulteta, prof. dr Robert Stanislawski i prof. dr Sebastian Bakalarczyk.

Sa ciljem intenzivnijeg uključenja studenata FEBa u pomenuti projekat, profesori iz Poljske su detaljnije razgovarali o samom projektu i upoznali studente sa zadacima u budućem periodu.

Delegaciju iz Poljske su primile prof. dr Marija Janković, dekanka Fakulteta za ekonomiju i biznis i mr Nataša Kraljević, rukovoditeljka službe za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi na FEB/FVU koje su sa kolegama dogovorile dalje projektne aktivnosti ali i razgovarale o drugim mogućim opcijama saradnje dva univerziteta.

Pomenuti projekat traje do kraja godine i između ostalog podrazumijeva učešće izabranih studenata FEB-a u 2022-23 ljetnjoj školi u Lođu.

Kategorija vijesti , , ,