ODRŽANO PREDAVANJE UČENICIMA III I IV RAZREDA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE “MIRKO VEŠOVIĆ” IZ PODGORICE

Danas je na Univerzitetu Mediteran održano predavanje učenicima 3. i 4. razreda Srednje ekonomske škole ” Mirko Vešović” iz Podgorice. Pozdravnu riječ ispred Univerziteta Mediteran imala je Prodekanica za nastavu na Pravnom Fakultetu, Doc. dr Milena Kavarić, koja je učenicima predstavila načine i principe rada Univerziteta Mediteran, kao i ponudu nastavnih programa šest fakultetskih jedinica.

Učenicima 3. razreda Srednje Ekonomske škole ” Mirko Vešović” održano je predavanje mr Djura Nikača, saradnika na Pravnom Fakultetu i VD direktora Uprave za ljudske resurse na temu “Pravni odnosi po osnovu Ugovora o radu”. U interaktivnoj nastavi, učenicima su predočeni zakonski okviri kojima se regulišu prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, kolektivni ugovori i ugovori o radu.

Učenicima 4. razreda održano je predavanje na temu ” Postupak pred sudom i tužilaštvom ” koje je održala Doc. dr Minja Simović, koja je govorila na temu građanskog sudskog postupka, u okviru koga o zakonodavnim okvirima parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka i kroz praktične primjere predočila pokretanje postupka sudu i javnom izvršitelju, kao i podnošenje krivične prijave nadležnom tužilaštvu.

Kategorija vijesti ,