Članstvo Univerziteta Mediteran u evropskoj asocijaciji Compendium of Cultural Policies and Trends

35. broj biltena koji tromjesečno objavljuje evropska asocijacija Compendium of Cultural Policies and Trends, sadrži informaciju o Crnoj Gori kao novom članu, Univerzitetu “Mediteran” Podgorica kao nosiocu crnogorskog članstva i detalje o izboru eksperta za Crnu Goru u pomenutoj asocijaciji, koleginice Nataše Kraljević.

Pdf verziju biltena pogledajte u nastavku.

Kategorija vijesti