MNE WORKS NA FAKULTETU VIZUELNIH UMJETNOSTI UNIVERZITETA “MEDITERAN” PODGORICA

U utorak 26.04 u 11h na Fakultetu vizuelnih umjetnosti gostovali su Filip Radulović, izvršni direktor i Jovan Gošović, finansijski direktor državne firme “Montenegro Works (MNE Works)”.

Cilj njihove posjete i prezentacije rada firme je bio višestruk: osim da studente upoznaju sa radom i organizacijom rada, misijom i vizijom, takođe i da upoznaju mlade umjetnike sa uslovima i propozicijama povodom obnavljanja i ponovnog oglašavanja konkursa za izradu logo-a firme.

Inače, u avgustu 2021.godine Vlada Crne Gore je usvojila Statut firme Montenegro Works, koja ima za osnovni zadatak da savjetuje i nadzire sve ostale državne kompanije sa ciljem pružanja podrške u sprovođenju reformi u cilju efikasnog upravljanja firmama u većinskom državnom vlasništvu.

Kategorija vijesti ,