NOVI BROJ “PRAVNOG ZBORNIKA“

Pod okriljem Udruženja pravnika Crne Gore, izašao je iz štampe novi broj Pravnog zbornika, najeminentnijeg časopisa za pravnu teoriju i praksu.

Redakcijski odbor, ovog puta se opredijelio za publikovanje 19 radova medju kojima su i dva rada autora iz reda našeg nastavnog kadra i to rad prof. dr Vesne Ratković-“ Krivično-pravna zaštita žena od nasilja – stari i novi izazovi digitalnog doba ” i
rad saradnice u nastavi Anje Striković- “ Pravo na pravično sudjenje kao spiritus movens Evropske konvencije “.

Kategorija vijesti ,