PROF. DR SILVANA DJURAŠEVIĆ NA TEACHING TRAINING COURSE U ŠPANIJI

Dekanica Fakulteta za turizam, Prof. dr. Silvana Djurašević u okviru Erasmus + Bkstone projekta boravila je na Teacher training course (VET) u Murcii i Ceheginu u Španiji u organizaciji CTM (Centro Technologico del marmol, piedra y materiales).

Bila je to prilika za sagledavanje pozitivnih iskustava za unaprijedjenje korišćenja kamena kao tradicionalnog materijala u izgradnji objekata u turizmu u Crnoj Gori.

Kategorija vijesti ,