POSJETA NAŠE DELEGACIJE UNIVERZITETU “WEST ATTICA” U ATINI

Predstavnici Univerziteta Mediteran borave u posjeti Univerzitetu “West Attica” u Atini kroz Erasmus+ program. Tokom nedeljne posjete Univerzitetu naši predstavnici su se upoznali sa profesorima i administrativnim osobljem, koje ih je provelo kroz kampuse Univerziteta.

Delegacija je imala priliku da se upozna sa načinima rada Univerziteta, kao i Departmana i posebno načinima i principima proizvodnje vina na Departmanu za vina. Takodje, predstavnici administrativne službe i Kancelarije za medjunarodnu saradnju upoznali su naše osoblje sa kapacitetima rada i impozantnom bibliotekom koja je u posjedu Univerziteta.

Univerzitet “West Attica” je državni Univerzitet koji broji oko 50.000 studenata na osnovnim studijama i oko 5.000 na postdiplomskim studijama.

Našu saradnju sa Univerzitetom “West Attica” nastavljamo uz obostrano zadovoljstvo.

Kategorija vijesti ,