Saradnja Univerziteta za zdravstvo i društvene nauke, odjeljenje za ekonomiju – CHSSU iz Turske i Univerziteta Mediteran Podgorica

Povodom Memoranduma o saradnji, zaključenom u decembru 2021. godine između Univerziteta “Mediteran” Podgorica, Fakulteta za ekonomiju i biznis i Univerziteta za zdravstvo i društvene nauke, odjeljenje za ekonomiju – CHSSU iz Turske, smještenom u Sjevernom Kipru,u ponedjeljak 28.03 2022 godine, organizovan je prvi u nizu sastanaka u prostorijama Univerziteta “Mediteran” Podgorica. Ispred delegacije turskog univerziteta, sastanku su prisustvovali Dr Serdal Gunduz, Generalni sekretar i Mr Amir Shakerifad, Šef odjeljenja za međunarodnu saradnju.

Predstavnici Univerziteta “Mediteran” Podgorica, prof. dr Savo Marković, rektor, mr Dragica Anđelić, Generalna sekretarka prof. dr Marija Janković, dekanka Fakulteta za ekonomiju i biznis, su sa turskim kolegama detaljnije dogovorili niz zajedničkih aktivnosti koje se odnose na razmjenu studenata i akademskog kadra kao i razvojem adekvatnih dualnih programa između dva univerziteta.

Kategorija vijesti ,