Program stipendirnja STEFAN BANACH za 2022/23

Ambasada Republike Poljske u Podgorici ljubazno obavještava da je Poljska Nacionalna agencija za akademsku razmjenu NAWA objavila zvanični konkurs za prijem aplikacija u okviru Programa stipendiranja „Stefan Banach” za 2022/2023 godinu. To je program koji omogućava da, zainteresovani iz zemalja u razvoju, pohađaju studije II stepena na poljskom ili engleskom jeziku, na državnim i privatnim univerzitetima koji su pod nadzorom Ministarstva obrazovanja i nauke Poljske.

Program je nastavak postojećih programa stipendiranja iz 2021. godine: I. Łukasiewicz i program S. Banach. Riječ je o inicijativi koja se sprovodi u okviru poljskog programa razvojne pomoći u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom obrazovanja i nauke Poljske.

Stipendija u okviru Programa Stefan Banach je namijenjena, između ostalih, i svim zainteresovanim iz Crne Gore, kao i državljanima sljedećih država: Albanija, Angola, Argentina, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Etiopija, Filipini, Gruzija, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jordan, Kazahstan, Kenija, Kolumbija , Kosovo, Liban, Sjeverna Makedonija, Meksiko, Moldavija, Nigerija, Palestina, Peru, Južna Afrika, Senegal, Srbija, Tanzanija, Tunis, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam.

Program omogućava studije II stepena u oblasti inženjerskih i tehničkih nauka, poljoprivrednih nauka i egzaktnih i prirodnih nauka. Državljani evropskih zemalja, Južnog Kavkaza i Centralne Azije imaju mogućnost studiranja i iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, sa izuzetkom filoloških studija iz maternjeg jezika zemlje porijekla korisnika stipendije. Takođe je moguće učestvovati na pripremnom kursu koji prethodi studijama u Poljskoj (poljski jezik) ili ljetnjem kursu poljskog jezika i kulture (engleski jezik).

Jedan od kriterijuma za ocjenu prijava je mogućnost da kandidat uz prijavu podnese preporuku, uključujući i preporuku diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Prijave se podnose na poljskom ili engleskom jeziku putem sistema NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do 31. marta 2022. godine do 15.00 časova. Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. jula 2022. godine.

Oglas i detaljne informacije o prijemu, uključujući dokumente za preuzimanje (PL i EN), dostupni su na: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha/ogloszenia .

Odgovorna osoba u NAWA je gđa Aleksandra Długosz aleksandra.dlugosz@nawa.gov.pl.

Kategorija vijesti ,