ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U TEMIŠVARU (RUMUNIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja (nastavno i
administrativno osoblje) sa Univerzitetom u Temišvaru (Rumunija), u akademskoj 2021/2022. godini.

Broj stipendija – 5 (3 za nastavno I 2 za administrativno osoblje)

Stipendije za administraciju su za profesore: FIT, FVU, FSJ, i PF

Period mobilnosti: Akademska godina 2021/2022

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • CV (Europass format)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • Prijavni formular

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 8. Mart 2022. U 14h.

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti , , , ,