OBUKA MATURANATA IZ OBLASTI OBRAČUNA ZARADA

Ovlašćeni računovođa i interni revizor RTCG, g-đa Danka Rakočević, danas je održala obuku maturantima Ekonomskog smjera Srednje ekonomske škole ” Mirko Vešović “, na temu ” Obračun zarada “. Shodno Zakonu o radu, kolektivnom ugovoru i ugovorom o radu, maturantima je na početku pojasnila pojmove bruto i osnovnih zarada i od čega se one sastoje.G-đa Rakočević je govorila na temu uvećanja zarada i radnog učinka i na konkretnim primjerima objasnila kako se obračunavaju zarade, porezi i doprinosi na zarade i kako se popunjava i dostavlja Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima. (IOPPD).


Kategorija vijesti ,