PREDSTAVLJENO ISTRAŽIVANJE FIT-A NA INTERNACIONALNOJ IEEE KONFERENCIJI

Istraživanje na temu “Primjena DevOps metodologije u IT kompanijama u Crnoj Gori” koje su realizovali prof.dr Snežana Šćepanović i magistrand Marko Kljajić predstavljeno je na međunarodnoj IEEE konferenciji INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – IT 2022 (http://www.it.ac.me). Istraživanje je prikazalo trenutno stanje u primjeni DevOps metodologije i ukazalo na ključne barijere i probleme sa kojima se susreću crnogorske IT kompanije u implementaciji ove metodologije za razvoj softvera. Konferencija se odvijala online putem.

Link na program konferencije http://www.it.ac.me/razni_fajlovi/program%202022.pdf

Kategorija vijesti ,