Kurs turističkih vodiča 2022

Obavještavamo Vas da će se prijava za kurs turističkih vodiča obaviti u periodu od 08. – 24. februara 2022. godine na Fakultetu za turizam “Montenegro Tourism School” Univerzitet “Mediteran” Podgorica, kao prvoj licenciranoj ustanovi u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča.
Početak kursa planiran je za ponedeljak, 28. februar sa početkom u 16:00 časova, u prostorijama Univerziteta.

Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja;

Uslovi za uključenje u program obrazovanja.

Osnovni obrazovni zahtjevi:

 • najmanje IV stepen školske spreme;
 • aktivno znanje jednog stranog jezika;

Poželjni obrazovni zahtjevi:

 • IV stepen školske spreme turističke struke;
 • IV stepen školske spreme ekonomske struke;
 • završena gimnazija;
 • rad na računaru;

Osnovne osobine:

 • psihofizička sposobnost;
 • Poželjne osobine:
 • komunikativnost;
 • sposobnost za timski rad;
 • odgovornost;

Cijena obuke iznosi 700,00 eura – mogućnost plaćanja u tri rate:

 • I rata u iznosu od 300,00 eura na početku kursa
 • II rata 200,00 eura drugi mjesec kursa;
 • III rata 200,00 eura prije završetka kursa.

650,00 eura – ukoliko se plaća u dvije rate:

 • I rata 325 na početku kursa;
 • II rata 325 prije završetka kursa.

600,00 eura u koliko se radi o jednokratnoj uplati ( U cijenu je uračanato: obuka, literatura, polaganje i sertifikat).

Cijena za studente Univerziteta “Mediteran” iznosi 500,00 eura:

 • I rata 200,00 eura početkom kursa,
 • II rata 150,00 eura drugi mjesec kursa,
 • III rata 150,00 eura prije završetka kursa.

 

 • obuka traje tri i po mjeseca (predavanja su svakog dana od 16-21h i subotom prije podne),
 • obuku izvode predavači licencirani od strane Ministarstva prosvjete,
 • ispit se organizuje nakon završene obuke,

U skladu sa navedenim Programom, obuka će se vršiti iz 17 predmeta, a sve po Katalogu znanja za predmetnu oblast.

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča.

Ukoliko kandidat/kinja ne posjeduje sertifikat o poznavanju jezika B2, takođe će polagati test kojim će se utvrditi nivo znanja jezika koji prijavljuje.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti:

 • diplomu o završenoj srednjoj školi;
 • ličnu kartu;
 • sertifikat o poznavanju stranog jezika stepen B2;
 • prijavu.

Popunjenu prijavu poslati na mail adrese:

a kompletnu dokumentaciju uz odštampanu prijavu predate studentskoj službi Fakulteta za turizam u periodu od 08 – 16h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 020/409-280 i 020/409-231 od 08:00 do 16:00 časova, a od 16:00 do 20:00 na tel: 069/519-266, 067 419 688

 

Kategorija vijesti