Finalna konferencija projekta SESC “Smart Energy for a Smart City”

U srijedu 15. 12 održana je finalna konferencija pod nazivom “Smart Energy Knowledge and Trends” kojom se završava jednogodišnji projekat SESC “Smart Energy for a Smart City” Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Montenegro u kom je Univerzitet “Mediteran” imao partnersku ulogu.

Finalna konferencija se održava u gradu Lećeu (Lecce) u Italiji, a Univerzitet “Mediteran” je na konferenciji predstavljao Petar Krivokapić, Savjetnik za međunarodnu saradnju sa prezentacijom “Overview of the SESC project and results achieved in Montenegro”

 Kategorija vijesti ,