NJ.E. Ambasador Republike Njemačke u Crnoj Gori, dr Robert Veber održao gostujuće predavanje na FEB-u

Nj. E. Ambasador Republike Njemačke u Crnoj Gori, dr Robert Veber, održao je gostujuće predavanje na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran, na temu ” Crna Gora u procesu Evropskih integracija – šta možemo da naučimo i primijenimo iz iskustva ekonomije Njemačke?”. G-din Veber je govorio o ekonomskom razvoju Njemačke, otvorenom i prijateljskom odnosu Njemačke i Crne Gore i punoj podršci koju ova zemlja pruža u procesu Evropskih integracija.

Takođe, ambasador je govorio o zemljama Zapadnog Balkana i politici proširenja Evropske Unije kao jednom od prioriteta. Osvrnuo se na ekonomski razvoj Crne Gore i ukazao na značaj uspostavljanja i jačanja vladavine prava, kao i na to da postoji konstruktivni angažman Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. Nakon izlaganja, studenti su postavljali pitanja vezana za: program “Berlin Plus”; investiranja njemačkih investitora u realni sektor u Crnoj Gori; načinima privlačenja SDI u sjeverna područja Crne Gore; izazovima sa kojima se Crna Gora suočava u procesu integracija u periodu korona krize; jačanju nekadašnjih zemalja u razvoju, a sada velikih razvojnih i ekonomskih sila, poput Kine, itd.

Dr Robert Veber je završio studije geografije, teologije i klasične fiologije, a doktorirao iz oblasti geografije. Ambasador je Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori od 2018.- te godine.

Kategorija vijesti ,