ORGANIZUJE SE “ISTRAŽIVAČKI DAN” 10. 11 U 12H NA UNIVERZITETU MEDITERAN

U okviru projekta Montenegrin Social Science Lab – MSSLab koji sprovodi istraživačka agencija DeFacto Consultancy, a podržava Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Evropska unija kroz „Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje”, otvorena je prva laboratorija za društvena istraživanja u Crnoj Gori. Laboratorija je opremljena eyetracking tehnologijom koja omogućava testiranje vizuelnog sadržaja, omogućavajući podatke o percepciji ispitanika. Eyetracking tehnologija sastavni je dio dizajna istraživanja iz oblasti vizuelnih umjetnosti, marketinga, psihologije, sociologije, političkog komuniciranja.

Cilj projekta je podsticanje istraživačke djelatnosti i inovacija u društvenim naukama, promovisanje etičkog prikupljanja podataka, osnaživanje mladih istraživača u Crnoj Gori i regionu pri korišćenju savremenih, inovativnih tehnika u dizajniranju i sprovođenju istraživanja.

O projektu više na linku: http://msslab.defacto.me/en/homepage/

U cilju promocije i upoznavanja studenata Univerziteta “Mediteran” sa mogućnostima laboratorije, posebno Fakulteta vizuelnih umjetnosti i Fakulteta za informacione tehnologije kroz testiranje različitih vizuelnih materijala uz eye tracking tehnologiju, organizovan je istraživački dan u srijedu 10.11 u 12h.

Kategorija vijesti , ,