STUDENTI III GODINE FAKULTETA VIZUELNIH UMJETNOSTI U POSJETI MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA

U srijedu, 3.11 u okviru predmeta Odnosi s javnošću, studenti treće godine FVU posjetili su PR službu Ministarstva vanjskih poslova. Službenici odjeljenja za odnose s javnošću ministarstva, Jelena Marković Čađenović, Maja Đurđić i Danilo Pavličić su studente upoznali sa načinom rada ovog odjeljenja, kao i sa izazovima sa kojima se susreću tokom obavljanja svojih zadataka. U svom obraćanju studentima su naveli važnost jedne ovakve posjete i pozvali studente da se i praktično uključe u komunikaciju sa PR službom, dajući svoje sugestije i predloge sve u cilju poboljšanja načina komunikacije sa javnošću.

Studente je pozdravio i Ministar vanjskih poslova, Đorđe Radulović istakavši da je saradnja sa mladim ljudima od posebne važnosti, a da studenti vizuelnih umjetnosti, talentovani da uoče ljepotu, u mnogome mogu pomoći kvalitetnijoj komunikaciji sa javnošću.

Kategorija vijesti ,