Poziv za mobilnost Univerziteta u Valjadolidu

Univerzitet u Valjadolidu je objavio poziv za Erasmus+ razmjene za studente u ljetnjem semestru akademske godine 2021/2022.

Mobilnosti su dostupne studentima na svim nivoima studija.

Više informacija, kao i liste predmeta koji se mogu slušati, možete dobiti ovdje

Prijave se vrše preko sajta Univerziteta u Valjadolidu: https://uvamobplus.uva.es/

Krajnji rok za prijave je 15. novembar u 11h. Sve aplikacije prijavljene posle tog roka neće biti razmatrane.

Kategorija vijesti ,