ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U LEONU (ŠPANIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja (akademsko osoblje) sa Univerzitetom u Leonu (Španija), u akademskoj 2021/2022. godini.

Broj stipendija – 5

5 stipendija za nastavu (akademsko osoblje) – STA (Mobility for Staff Teaching Assigments)

Period mobilnosti: Akademska godina 2021/2022.

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • CV (Europass format)
  • potvrda o zaposlenju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 13. Novembar 2021. U 15h.

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

 

Kategorija vijesti ,