Naradni dani

Obavještavmo studente i zaposlene da Univerzitet “Mediteran” Podgorica neće raditi od 01 do 10. janura 2021, s tim što je izvan prazničnih dana, tj 04. i 05. januara 2021. godine, kao 06, 07, 08. januara 2021. godine obezbijeđeno dežurstvo radnim angažovanjem dijela administracije.

Ovu priliku koristimo da vam poželimo mnogo sreće, zdravlja i uspijeha na ličnom i profesionalnom planu u Novoj 2021. godini

Kategorija vijesti ,