Odbrana magistarskog rada kandidata Katarine Radulović

  1. Prof. dr Smiljka Stojanović, predsjednik;
  2. Prof. dr Olena Lilova, mentor;
  3. Doc. dr Tamara Jovović, član.
Kategorija vijesti