Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Elvira Lekića

<p>Doktorant, mr Elvir Lekić će javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope“, u petak, 25. septembra 2020 godine u 12:00 h, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:</p>
<hr id=”system-readmore” />
<ul>
<li>Prof. dr Milan Dabović, predsjednik komisije,</li>
<li>Prof. dr Radislav Jovović, mentor,</li>
<li>Prof. dr Adis Balota, član komisije.</li>
</ul>

Kategorija vijesti