ODBRANA MAGISTRSKOG RADA KANDIDATKINJE MILICE GAZIVODE

Imenovana magistrantkinja  braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom R- 807/2-20   od 30.06.2020.godine,  u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Stamatović, redovni profesor na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerziteta Donja Gorica Podgorica; Predsjednik
  2. Prof. dr Snežana Šćepanović, redovni profesor Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, Mentor;
  3. Doc. dr Tijana Vujičić, docent  Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, član.
Kategorija vijesti ,